Vragen? Bel ons: 0229 57 16 82
BebordingFull-color tekstwagensKunststof barrierTekstwagensTijdelijke verkeerslichtenVideobewakingVoorwaarschuwingswagenZonnepaneel pijlwagens

Botsabsorber

Hoka verkeerstechniek beschikt over diverse botsabsorbers die bij het uitvoeren van tijdelijke verkeersmaatregelen ingezet kunnen worden.
De botsabsorber waarborgt de veiligheid van uw en onze medewerkers die de tijdelijke verkeersmaatregelen op de weg plaatsen en draagt zorg voor een kreukelzone voor de onfortuinlijke weggebruiker wat de kans op (ernstig) letsel verkleint.
De botsabsorber wordt tevens bij dynamische afzettingen gebruikt op zowel rijkswegen als provinciale (100km) wegen om ook hier de veiligheid te vergroten.