Vragen? Bel ons: 0229 57 16 82
BebordingBotsabsorberFull-color tekstwagensKunststof barrierTijdelijke verkeerslichtenVideobewakingVoorwaarschuwingswagenZonnepaneel pijlwagens

Tekstwagens

Hoka verkeerstechniek beschikt over een informatiewagens, de zogenaamde DIS informatiewagens.

DIS staat voor Dynamisch Infomatie Systeem die in het kader van verkeershinderklasse 1 of hoger ingezet moeten worden.

Deze informatiewagens zijn op afstand bedienbaar zodat op elk gewenst moment een andere tekst getoond kan worden.

Tevens zijn deze tekstwagens prima geschikt om bezoekers van evenementen informatie te verschaffen.